single HR ברשת » מכללת ספיר - משאבי אנוש
ינו 052016
 
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2021
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2021
גליון מספר 16 חודש ספטמבר 2021pub.pdf
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2020
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2020
גליון מספר 13 חודש ספטמבר 2020.pdf
HR ברשת - ידיעון דצמבר 2020
HR ברשת - ידיעון דצמבר 2020
גליון מספר 14 חודש דצמבר 2020.pdf
HR ברשת - ידיעון אפריל 2021
HR ברשת - ידיעון אפריל 2021
גליון מספר 15 מעודכן חודש אפריל 2021pub.pdf
HR ברשת - ידיעון ינואר 2016
HR ברשת - ידיעון ינואר 2016
גיליון 2-ינואר 2016.pdf