category page
דצמ 232021
 

עובדים יקרים

בתאריכים 02.01.21 יום ראשון וב- 03.01.21 יום שני החל מהשעה 10:00 עד השעה 14:00 תגיע לקבלת קהל נציגת חברת מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

שם הנציגה: רון טויטו

קבלת הקהל תתקיים בחדר ישיבות שקמה, בניין  5 הנהלה, קומה 3