אוג 142012
 
נוהל צבירה ופדיון של ימי חופשת מנוחה
78.0 KiB
Details...
נוהל יציאה לחופשה
90.1 KiB
Details...
נוהל מימון שכר לימוד לתואר שני
112.6 KiB
Details...
נוהל מימון שכר לימוד לתואר שלישי
170.1 KiB
Details...
חוזה עבודה מכללה אקדמית
חוזה עבודה מכללה אקדמית
חוזה עבודה מכללה אקדמית.pdf
View post
130.3 KiB
Details...
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללה אקדמית
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללה אקדמית
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללה אקדמית.pdf
204.8 KiB
Details...
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב.pdf
205.3 KiB
Details...
פתיחה וסגירה של חשבונות משתמשים ועדכון הרשאות לעובדים
פתיחה וסגירה של חשבונות משתמשים ועדכון הרשאות לעובדים
פתיחה וסגירה של חשבונות משתמשים ועדכון הרשאות לעובדים.pdf
106.4 KiB
Details...
נוהל פעילות מחלקתית
נוהל פעילות מחלקתית
נוהל פעילות מחלקתית.pdf
136.1 KiB
Details...
רענון נהלים - רישום נוכחות
105.1 KiB
Details...
נוהל כח אדם - העסקת קרובי משפחה
147.3 KiB
Details...
נוהל כח אדם - העסקת עובדי מנהלה
99.4 KiB
Details...