אוג 142012
 
נוהל צבירה ופדיון של ימי חופשת מנוחה
נוהל יציאה לחופשה
נוהל מימון שכר לימוד לתואר שני
נוהל מימון שכר לימוד לתואר שלישי
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללה אקדמית
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב.pdf
פתיחה וסגירה של חשבונות משתמשים ועדכון הרשאות לעובדים
רענון נהלים - רישום נוכחות
רענון נהלים - רישום נוכחות
רענון נהלים-רישום נוכחות.pdf
נוהל כח אדם - העסקת קרובי משפחה
נוהל כח אדם - העסקת קרובי משפחה
נוהל העסקת קרובי משפחה במכללה 7-2015.pdf
נוהל כח אדם - העסקת עובדי מנהלה
נוהל פעילות מחלקתית
נוהל פעילות מחלקתית
נוהל פעילות מחלקתית תשעט.pdf
נוהל תחקיר תאונת עבודה- לעובד/ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה- לעובד/ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה - לעובד-ת.pdf
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
טיפול במקרה של פטירת מרצה.pdf
הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי 11.2020
הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי 11.2020
הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד 11.2020 (002).pdf