אוג 142012
 
נוהל צבירה ופדיון של ימי חופשת מנוחה
נוהל יציאה לחופשה
נוהל מימון שכר לימוד לתואר שני
נוהל מימון שכר לימוד לתואר שלישי
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללה אקדמית
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב.pdf
פתיחה וסגירה של חשבונות משתמשים ועדכון הרשאות לעובדים
רענון נהלים - רישום נוכחות
נוהל כח אדם - העסקת קרובי משפחה
נוהל כח אדם - העסקת קרובי משפחה
נוהל העסקת קרובי משפחה במכללה 7-2015.pdf
נוהל כח אדם - העסקת עובדי מנהלה
נוהל פעילות מחלקתית
נוהל פעילות מחלקתית
נוהל פעילות מחלקתית תשעט.pdf
נוהל תחקיר תאונת עבודה- לעובד/ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה- לעובד/ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה - לעובד-ת.pdf
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
טיפול במקרה של פטירת מרצה.pdf