אוג 142012
 
טופס בקשת חופשה
טופס בקשת חופשה
טופס בקשת חופשה.pdf
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח.doc
שינוי אחוזי ניכוי עובד לפנסיה
שינוי אחוזי ניכוי עובד לפנסיה
שינוי אחוזי ניכוי עובד לפנסיה.docx
בקשה להחזר הוצאות מקופה קטנה - מכללה אקדמית
בקשה להחזר הוצאות מקופה קטנה - מכללה אקדמית
טופס קופה קטנה מעודכן 30.4.19.pdf
Version: 4.19
בקשה להחזר הוצאות מקופה קטנה- מכללת הנגב
בקשה להחזר הוצאות מקופה קטנה- מכללת הנגב
טופס החזר קופה קטנה מעודכן 30.4.19 מכללת הנגב.pdf
טופס 119 נקז במס בגין תואר אקדמי
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללת הנגב
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללת הנגב
____בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב- מכללת הנגב.pdf
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
____בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב- מכללה אקדמית.pdf
טופס אישור פעילות מחלקתית.
טופס אישור פעילות מחלקתית.
נוהל פעילות מחלקתית(2).pdf
Version: 2
טופס קליטת עובד-ת חדש-ה המכללה האקדמית
טופס קליטת עובד-ת חדש-ה המכללה האקדמית
טופס קליטת עובד חדש-מכללה אקדמית.pdf
טופס קליטת עובד-ת חדש-ה מכללת הנגב
טופס קליטת עובד-ת חדש-ה מכללת הנגב
טופס קליטת עובד חדש-מכללת הנגב.pdf
טופס בחירת קרן פנסיה מכללת הנגב
טופס בחירת קרן פנסיה מכללת הנגב
בחירת קרן פנסיה-טופס לתיק קליטת עובד מכללת הנגב.pdf
טופס בחירת קרן פנסיה המכללה האקדמית
טופס בחירת קרן פנסיה המכללה האקדמית
בחירת קרן פנסיה-טופס לתיק קליטת עובד מכללה אקדמית.pdf
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש אוגוסט 19.07-18.08.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש אוגוסט 19.07-18.08.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית 19.07-18.08.2021.docx
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש אוקטובר 12.09-18.10.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש אוקטובר 12.09-18.10.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית 12.09-18.10.2021.docx
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש ספטמבר  19.08-18.09.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש ספטמבר 19.08-18.09.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית 19.08-18.09.2021.docx