אוג 142012
 
רשימת ימי בחירה לשנת 2021
חוזר חגי תשרי תשפ"ב
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי.pdf
חוזר יום העצמאות ויום הזיכרון תשפ"א
חוזר יום שבתון - בחירות לכנסת העשרים וארבע
חוזר חג השבועות תשפ"א
חוזר חופשת פורים ופסח תשפ"א
אוג 142012
 
טופס בקשת חופשה
טופס בקשת חופשה
טופס בקשת חופשה.pdf
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח.doc
שינוי אחוזי ניכוי עובד לפנסיה
שינוי אחוזי ניכוי עובד לפנסיה
שינוי אחוזי ניכוי עובד לפנסיה.docx
בקשה להחזר הוצאות מקופה קטנה - מכללה אקדמית
בקשה להחזר הוצאות מקופה קטנה - מכללה אקדמית
טופס קופה קטנה מעודכן 30.4.19.pdf
Version: 4.19
בקשה להחזר הוצאות מקופה קטנה- מכללת הנגב
בקשה להחזר הוצאות מקופה קטנה- מכללת הנגב
טופס החזר קופה קטנה מעודכן 30.4.19 מכללת הנגב.pdf
טופס 119 נקז במס בגין תואר אקדמי
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללת הנגב
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללת הנגב
____בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב- מכללת הנגב.pdf
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
____בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב- מכללה אקדמית.pdf
טופס אישור פעילות מחלקתית.
טופס אישור פעילות מחלקתית.
נוהל פעילות מחלקתית(2).pdf
Version: 2
טופס קליטת עובד-ת חדש-ה המכללה האקדמית
טופס קליטת עובד-ת חדש-ה המכללה האקדמית
טופס קליטת עובד חדש-מכללה אקדמית.pdf
טופס קליטת עובד-ת חדש-ה מכללת הנגב
טופס קליטת עובד-ת חדש-ה מכללת הנגב
טופס קליטת עובד חדש-מכללת הנגב.pdf
טופס בחירת קרן פנסיה מכללת הנגב
טופס בחירת קרן פנסיה מכללת הנגב
בחירת קרן פנסיה-טופס לתיק קליטת עובד מכללת הנגב.pdf
טופס בחירת קרן פנסיה המכללה האקדמית
טופס בחירת קרן פנסיה המכללה האקדמית
בחירת קרן פנסיה-טופס לתיק קליטת עובד מכללה אקדמית.pdf
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש אוגוסט 19.07-18.08.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש אוגוסט 19.07-18.08.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית 19.07-18.08.2021.docx
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש אוקטובר 12.09-18.10.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש אוקטובר 12.09-18.10.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית 12.09-18.10.2021.docx
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש ספטמבר  19.08-18.09.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש ספטמבר 19.08-18.09.2021
טופס הצהרה על עבודה מהבית 19.08-18.09.2021.docx
אוג 142012
 
נוהל צבירה ופדיון של ימי חופשת מנוחה
נוהל יציאה לחופשה
נוהל מימון שכר לימוד לתואר שני
נוהל מימון שכר לימוד לתואר שלישי
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללה אקדמית
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב.pdf
פתיחה וסגירה של חשבונות משתמשים ועדכון הרשאות לעובדים
רענון נהלים - רישום נוכחות
רענון נהלים - רישום נוכחות
רענון נהלים-רישום נוכחות.pdf
נוהל כח אדם - העסקת קרובי משפחה
נוהל כח אדם - העסקת קרובי משפחה
נוהל העסקת קרובי משפחה במכללה 7-2015.pdf
נוהל כח אדם - העסקת עובדי מנהלה
נוהל פעילות מחלקתית
נוהל פעילות מחלקתית
נוהל פעילות מחלקתית תשעט.pdf
נוהל תחקיר תאונת עבודה- לעובד/ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה- לעובד/ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה - לעובד-ת.pdf
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
טיפול במקרה של פטירת מרצה.pdf
הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי 11.2020
הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי 11.2020
הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד 11.2020 (002).pdf

 

אוג 142012
 

 

טבלת שכר מנהלי
טבלת שכר מנהלי
עותק של טבלת מכללה.pdf
חוזה עבודה מכללה אקדמית
חוזה עבודה מכללה אקדמית
חוזה מכללה אקדמית.pdf
הצג פוסט
מחשבון חופשה שנתית
מחשבון חופשה שנתית
_מחשבון חופשה שנתית .xlsx
מתחי דרגות (פירוט חלוקה פונקציונאלית של משרות)
דמי הבראה - שיעור דמי ההבראה ומספר הימים
דמי הבראה - שיעור דמי ההבראה ומספר הימים
מסמך דמי הבראה שיעור דמי ההבראה ומספר הימים מעודכן.pdf
הסבר לעובדים עדכון דוח נוכחות
הסבר לעובדים עדכון דוח נוכחות
הסבר לעובדים - עדכון דוח נוכחות.pdf
הסבר למנהלים אישור דוחות נוכחות
הסבר למנהלים אישור דוחות נוכחות
הסבר למנהלים מאשרי דוחות.pdf
 אישור על רישום הסכם קיבוצי
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב
הלמן אלדובי-הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב.pdf
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית
הלמן אלדובי-הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית.pdf
הסכם מינהלי קורונה- המכללה האקדמית
הסכם מינהלי קורונה- המכללה האקדמית
הסכם מינהלי קורונה - המכללה האקדמית.pdf
הסכם מינהלי קורונה - מכללת הנגב
הסכם מינהלי קורונה - מכללת הנגב
הסכם מינהלי קורונה - מכללת הנגב.pdf
קצובת ביגוד לעובדים מנהליים חוזר נכון ליולי 2021
ינו 052016
 
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2021
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2021
גליון מספר 16 חודש ספטמבר 2021pub.pdf
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2020
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2020
גליון מספר 13 חודש ספטמבר 2020.pdf
HR ברשת - ידיעון דצמבר 2020
HR ברשת - ידיעון דצמבר 2020
גליון מספר 14 חודש דצמבר 2020.pdf
HR ברשת - ידיעון אפריל 2021
HR ברשת - ידיעון אפריל 2021
גליון מספר 15 מעודכן חודש אפריל 2021pub.pdf
ספט 262016