אוג 142012
 
רשימת ימי בחירה לשנת 2020
רשימת ימי בחירה לשנת 2020
רשימת ימי בחירה לשנת 2020.pdf
חוזר חגי תשרי תשפ"א
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי
חוזר בנושא חופשה בגין ארוע משפחתי.pdf
חוזר יום שבתון - בחירות לכנסת העשרים ושלוש
אוג 142012
 
בקשה לאישור השתלמות סגל מנהלי
בקשה לאישור השתלמות סגל מנהלי
בקשה לאישור השתלמות סגל מנהלי.doc
טופס בקשת חופשה
טופס בקשת חופשה
טופס בקשת חופשה.pdf
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח.doc
שינוי אחוזי ניכוי עובד לפנסיה
שינוי אחוזי ניכוי עובד לפנסיה
שינוי אחוזי ניכוי עובד לפנסיה.docx
טופס אישור פעילות מחלקתית.
טופס אישור פעילות מחלקתית.
נוהל פעילות מחלקתית(2).pdf
Version: 2
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש נובמבר 18/11-19/10
טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש נובמבר 18/11-19/10
טופס הצהרה על עבודה מהבית 19.10-18.11.2020.docx
אוג 142012
 
נוהל צבירה ופדיון של ימי חופשת מנוחה
נוהל יציאה לחופשה
נוהל מימון שכר לימוד לתואר שני
נוהל מימון שכר לימוד לתואר שלישי
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללה אקדמית
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב
נוהל קופה קטנה מעודכן 31 5 15 - מכללת הנגב.pdf
פתיחה וסגירה של חשבונות משתמשים ועדכון הרשאות לעובדים
רענון נהלים - רישום נוכחות
נוהל כח אדם - העסקת קרובי משפחה
נוהל כח אדם - העסקת קרובי משפחה
נוהל העסקת קרובי משפחה במכללה 7-2015.pdf
נוהל כח אדם - העסקת עובדי מנהלה
נוהל פעילות מחלקתית
נוהל פעילות מחלקתית
נוהל פעילות מחלקתית תשעט.pdf
נוהל תחקיר תאונת עבודה- לעובד/ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה- לעובד/ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה - לעובד-ת.pdf
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
טיפול במקרה של פטירת מרצה.pdf

 

אוג 142012
 

 

טבלת שכר מנהלי
טבלת שכר מנהלי
עותק של טבלת מכללה.pdf
חוזה עבודה מכללה אקדמית
חוזה עבודה מכללה אקדמית
חוזה מכללה אקדמית.pdf
הצג פוסט
מחשבון חופשה שנתית
מחשבון חופשה שנתית
_מחשבון חופשה שנתית .xlsx
מתחי דרגות (פירוט חלוקה פונקציונאלית של משרות)
דמי הבראה - שיעור דמי ההבראה ומספר הימים
דמי הבראה - שיעור דמי ההבראה ומספר הימים
מסמך דמי הבראה שיעור דמי ההבראה ומספר הימים.pdf
הסבר לעובדים עדכון דוח נוכחות
הסבר לעובדים עדכון דוח נוכחות
הסבר לעובדים - עדכון דוח נוכחות.pdf
הסבר למנהלים אישור דוחות נוכחות
הסבר למנהלים אישור דוחות נוכחות
הסבר למנהלים מאשרי דוחות.pdf
 אישור על רישום הסכם קיבוצי
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב
הלמן אלדובי-הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב.pdf
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית
הלמן אלדובי-הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית.pdf
הסכם מינהלי קורונה- המכללה האקדמית
הסכם מינהלי קורונה- המכללה האקדמית
הסכם מינהלי קורונה - המכללה האקדמית.pdf
הסכם מינהלי קורונה - מכללת הנגב
הסכם מינהלי קורונה - מכללת הנגב
הסכם מינהלי קורונה - מכללת הנגב.pdf
קצובת ביגוד לעובדים מנהליים חוזר נכון ליולי 2020
קצובת ביגוד לעובדים מנהליים חוזר נכון ליולי 2020
חוזר קצובת ביגוד נכון ליולי 2020.pdf
ספט 262016