אוג 142012
 
תקנון השתלמויות ומחקר
תקנון השתלמויות ומחקר
השתלמויות ומחקר-28.10.2013 (002).pdf
תקנון אקדמי
תקנון אקדמי
takanon_academi0712.pdf
תקנון העסקה לסגל אקדמי בכיר
נוהל כח אדם - מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
נוהל כח אדם - מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
נוהל מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש.docx
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי.pdf
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי.pdf
נוהל שימוש ביצירות מוגנות על פי חוק זכות יוצרים
נוהל העסקת מתרגלי עורף
נוהל העסקת מתרגלי עורף
נוהל העסקת מתרגלי עורף-החל מתשעו.pdf
נוהל נסיעות לחו"ל - סגל אקדמי במינוי
נוהל נסיעות לחו"ל - סגל אקדמי במינוי
נוהל נסיעות לחול - מתוקן מיום 10.7.17.pdf
Version: 7.17
הנחיות להגשת בקשות לגמול הצטיינות ומחקר תשע"ח
הנחיות להגשת בקשות לגמול הצטיינות ומחקר תשע"ח
הנחיות מענקי מחקר הפחתות בגין מחקר גמול הצטיינות - תשעח.pdf
נוהל צבירה ניצול ופדיון של ימי מחלה-סגל אקדמי בכיר
נהלי-העסקה-והפסקת-עבודה-מרצים-מן-החוץ-ומתרגלים-לקראת-תש"ף
נהלי-העסקה-והפסקת-עבודה-מרצים-מן-החוץ-ומתרגלים-לקראת-תש"ף
נהלי העסקה והפסקת עבודה מרצים מן החוץ ומתרגלים-לקראת תשף.pdf
נוהל תחקיר תאונת עבודה - לעובד-ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה - לעובד-ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה - לעובד-ת.pdf
View post
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
טיפול במקרה של פטירת מרצה.pdf
נוהל הוראה  בקורסים מקוונים
נוהל הוראה בקורסים מקוונים
נוהל הוראה בקורסים מקוונים.pdf
תוספת שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצוניים - הנחיות לסגל האקדמי הבכיר
תוספת שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצוניים - הנחיות לסגל האקדמי הבכיר
תוספת שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצוניים - הנחיות לסגל האקדמי הבכיר.pdf
העסקת עוזרי מחקר במכללה
העסקת עוזרי מחקר במכללה
העסקת עוזרי מחקר.pdf