אוג 142012
 

לוח לשנת הלימודים תשע"ו 2015-2016 

לוח חופשות אקדמי
פתיחת שנת הלימודים תשע"ו יום א', ה' בחשוון תשע"ו 18.10.2015
חופשת חנוכה מבוטל
סיום סמסטר סתיו יום ו', ה' בשבט תשע"ו 15.01.2016
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א', ז' בשבט תשע"ו 17.01.2016
פתיחת סמסטר אביב יום א', י"ב באדר א'  תשע"ו 21.02.2016
חופשת תענית אסתר ופורים יום ד', י"ג באדר ב' תשע"ו

עד וכולל יום ו', ט"ו באדר ב'  תשע"ו

23.03.2016 – 25.03.2016
חופשת פסח

 

מיום א', ט' בניסן תשע"ו

עד וכולל יום ו', כ"ב בניסן תשע"ו

17.04.2016– 29.04.2016
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל יום ג', ב' באייר תשע"ו

עד וכולל יום ד', ג' באייר תשע"ו

10.05.2016 – 11.05.2016
חופשת יום העצמאות יום ה', ד' באייר תשע"ו 12.05.2016
חופשת חג השבועות יום א', ו' בסיוון תשע"ו

עד וכולל יום ב', ז' בסיוון תשע"ו

12.06.2016 – 13.06.2016
סיום סמסטר אביב יום ו', י"א בסיון תשע"ו 17.06.2016
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א', י"ג בסיון תשע"ו 19.06.2016
פתיחת סמסטר קיץ יום ב', י"ט בתמוז תשע"ו 25.07.2016
חופשת ט' אב יום א', י' באב תשע"ו 14.08.2016
סיום סמסטר קיץ יום ו', כ' באלול תשע"ו 23.09.2016
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום א', כ"ב באלול תשע"ו 25.09.2016
חופשת ראש השנה מיום א', כ"ט באלול תשע"ו

עד וכולל יום ד', ג' בתשרי תשע"ז

02.10.2016 – 05.10.2016
חופשת יום הכיפורים יום ג', ט' בתשרי תשע"ז

עד וכולל יום ד', י' בתשרי תשע"ז

11.10.2016 – 12.10.2016
חופשת סוכות מיום ב', ט"ו בתשרי תשע"ז

עד וכולל יום ב', כ"ב בתשרי תשע"ז

17.10.2016 – 24.10.2016
פתיחת שנת הלימודים תשע"ז יום א', ה' בחשוון תשע"ז 6.11.2016

הערות:

סמסטר א'- 13  שבועות

סמסטר ב'- 15 שבועות ( מספר מפגשים: א-14, ב-14, ג-14, ד-13, ה-13, ו-14)

סמסטר קיץ- 9 שבועות

סמסטר א'-  בוטל יום חופש בחנוכה

סמסטר ב'- חופשות החגים בסמסטר ב'  נקבעו כך שיהיה איזון במספר המפגשים בימות השבוע השונים, לכן נקבע יום חופש בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל,  ונוסף יום חופש לאחר חג השבועות.