אוג 142012
 
טופס בקשה לאישור השתלמות ממושכת - סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר.pdf
הצעה למסגרת העסקה כמורה מן החוץ
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום 3.2019.docx
View post
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ.docx
פעילות לצורך גמול הצטיינות
פעילות לצורך גמול הצטיינות
פעילות לצורך גמול הצטיינות-תשעח.doc
פעילות לצורך הפחתת הוראה ומענקי תקציב מחקר
פעילות לצורך הפחתת הוראה ומענקי תקציב מחקר
פעילות לצורך הפחתת הוראה ומענק תקציבי מחקר-תשעח.doc
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת-סגל אקדמי בכיר.docx
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש.docx
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת.pdf
שאלון לעובדים - העסקת עובדים בעלי מוגבלויות
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח.doc
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר 2019
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר 2019
טופס הצהרה בדבר אי היעדרות או היעדרות בגין מחלה-סגל אקדמי בכיר.doc
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי.pdf
ערכה למדריכי הכשרה בשדה בהסכם עם גורם חיצוני
ערכה למדריכי הכשרה בשדה בהסכם עם גורם חיצוני
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה בהסכם עם גורם חיצוני.pdf
ערכה למורה מן החוץ תשע""ט
ערכה למורה מן החוץ תשע""ט
ערכה למורה מן החוץכולל טופס קליטה מעודכן( 2).pdf
ערכה למתרגל תשע"ט
ערכה למתרגל תשע"ט
ערכה למתרגל כולל טופס קליטה מעודכן(2).pdf
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה תשע"ט
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה תשע"ט
ערכה למדריכי הדרכה בשדה כולל טופס קליטה מעודכן (2).pdf
ערכה למורה מן החוץ תש"פ
ערכה למורה מן החוץ תש"פ
ערכה למורה מן החוץ.pdf
ערכה למתרגל תש"פ
ערכה למתרגל תש"פ
ערכה למתרגל.pdf
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה תש"פ
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה תש"פ
ערכה למדריכי הכשרה בשדה.pdf
ערכה לסגל אקדמי בכיר תש"פ
ערכה לסגל אקדמי בכיר תש"פ
ערכה לסגל אקדמי בכיר.pdf
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה בהסכם עם גורם חיצוני תש"פ
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה בהסכם עם גורם חיצוני תש"פ
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה בהסכם עם גורם חיצוני(2).pdf