אוג 142012
 
טופס בקשה לאישור השתלמות ממושכת - סגל אקדמי בכיר
322.1 KiB
Details...
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר.pdf
26.0 KiB
Details...
הצעה למסגרת העסקה כמורה מן החוץ
78.7 KiB
Details...
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום 6.2014.docx
View post
41.5 KiB
Details...
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ.docx
47.4 KiB
Details...
פעילות לצורך גמול הצטיינות
פעילות לצורך גמול הצטיינות
פעילות לצורך גמול הצטיינות-תשעח.doc
180.5 KiB
Details...
פעילות לצורך הפחתת הוראה ומענקי תקציב מחקר
פעילות לצורך הפחתת הוראה ומענקי תקציב מחקר
פעילות לצורך הפחתת הוראה ומענק תקציבי מחקר-תשעח.doc
159.0 KiB
Details...
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
47.0 KiB
Details...
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש.docx
45.5 KiB
Details...
ערכה למתרגל תשע"ו
3.3 MiB
Details...
ערכה למרצה מן החוץ תשע"ו
3.4 MiB
Details...
טופס בקשה להשתתפות המכללה ברכישת מחשב נייד
טופס בקשה להשתתפות המכללה ברכישת מחשב נייד
טופס בקשה להשתתפות המכללה ברכישת מחשב נייד .pdf
View post
44.6 KiB
Details...
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת.pdf
333.2 KiB
Details...
שאלון לעובדים - העסקת עובדים בעלי מוגבלויות
302.0 KiB
Details...
טופס הזמנת מרצה אורח
62.0 KiB
Details...
ערכה למרצה מן החוץ תשע"ז
ערכה למרצה מן החוץ תשע"ז
ערכה למורה מן החוץ.pdf
5.0 MiB
Details...
ערכה למתרגל תשע"ז
ערכה למתרגל תשע"ז
ערכה למתרגל תשעז.pdf
4.9 MiB
Details...
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה תשע"ז
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה תשע"ז
ערכה למדרכי הדרכה בשדה תשעז.pdf
5.2 MiB
Details...
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר2017
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר2017
טופס הצהרה בדבר אי היעדרות או היעדרות בגין מחלה-סגל אקדמי בכיר.pdf
88.0 KiB
Details...
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי.pdf
159.1 KiB
Details...