אוג 142012
 
טופס בקשה לאישור השתלמות ממושכת - סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר.pdf
הצעה למסגרת העסקה כמורה מן החוץ
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום 6.2020.docx
הצג פוסט
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ.docx
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת-סגל אקדמי בכיר.docx
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש.docx
טופס החזר נסיעות
טופס החזר נסיעות
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת.pdf
שאלון לעובדים - העסקת עובדים בעלי מוגבלויות
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח.doc
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר 2020
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר 2020
טופס הצהרה בדבר אי היעדרות או היעדרות בגין מחלה-סגל אקדמי בכיר.doc
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי.pdf
ערכה למורה מן החוץ תש"פ
ערכה למורה מן החוץ תש"פ
ערכה למורה מן החוץ.pdf
ערכה למתרגל תש"פ
ערכה למתרגל תש"פ
ערכה למתרגל.pdf
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה תש"פ
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה תש"פ
ערכה למדריכי הכשרה בשדה.pdf
ערכה לסגל אקדמי בכיר תש"פ
ערכה לסגל אקדמי בכיר תש"פ
ערכה לסגל אקדמי בכיר- מעודכן.pdf
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה בהסכם עם גורם חיצוני תש"פ
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה בהסכם עם גורם חיצוני תש"פ
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה בהסכם עם גורם חיצוני(2).pdf
טופס בקשה לאישור מימון מקרן מחקר אישית
טופס בקשה לאישור מימון מקרן מחקר אישית
טופס בקשה לאישור מימון מקרן מחקר אישית.docx
ערכה למורה מן החוץ תשפ"א
ערכה למורה מן החוץ תשפ"א
ערכה למורה מן החוץ תשפא.pdf
ערכה למתרגל תשפ"א
ערכה למתרגל תשפ"א
ערכה למתרגל תשפא.pdf
ערכה לסגל אקדמי בכיר תשפ"א
ערכה לסגל אקדמי בכיר תשפ"א
ערכה לסגל אקדמי בכיר- מעודכן(2).pdf