אוג 142012
 
טופס בקשה לאישור השתלמות ממושכת - סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר.pdf
הצעה למסגרת העסקה כמורה מן החוץ
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום 6.2020.docx
הצג פוסט
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ.docx
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת-סגל אקדמי בכיר.docx
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש.docx
טופס החזר נסיעות
טופס החזר נסיעות
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת.pdf
שאלון לעובדים - העסקת עובדים בעלי מוגבלויות
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח.doc
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר 2020
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר 2020
טופס הצהרה בדבר אי היעדרות או היעדרות בגין מחלה-סגל אקדמי בכיר.doc
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי.pdf
טופס בקשה לאישור מימון מקרן מחקר אישית
טופס בקשה לאישור מימון מקרן מחקר אישית
טופס בקשה לאישור מימון מקרן מחקר אישית.docx
ערכה לסגל אקדמי בכיר תשפ"א
ערכה לסגל אקדמי בכיר תשפ"א
ערכה לסגל אקדמי בכיר- מעודכן(2).pdf
הסברים למילוי טופס 101
הסברים למילוי טופס 101
הסברים למילוי טופס 101 מקוון 2020.pdf
טופס 119 נקז במס בגין תואר אקדמי
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
____בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב- מכללה אקדמית.pdf
טופס בחירת קרן פנסיה המכללה האקדמית
טופס בחירת קרן פנסיה המכללה האקדמית
בחירת קרן פנסיה-טופס לתיק קליטת עובד מכללה אקדמית.pdf
טופס בחירת קרן פנסיה מכללת הנגב
טופס בחירת קרן פנסיה מכללת הנגב
בחירת קרן פנסיה-טופס לתיק קליטת עובד מכללת הנגב.pdf
ערכת קליטה למרצה מן החוץ ומתרגל פרונטלי חדש תשפב
ערכת קליטה למרצה מן החוץ ומתרגל פרונטלי חדש תשפב
ערכת קליטה למרצה מן החוץ ומתרגל פרונטלי חדש תשפב.pdf
ערכה למתרגלי עורף חדשים סמסטר קיץ תשפ"א
ערכה למתרגלי עורף חדשים סמסטר קיץ תשפ"א
ערכת קליטה למתרגלי עורף חדשים סמסטר קיץ תשפא.pdf
ערכת קליטה למתרגלי עורף (בודקי מטלות) תשפ"ב
ערכת קליטה למתרגלי עורף (בודקי מטלות) תשפ"ב
ערכת קליטה לבודקי מטלות תשפב.pdf

 

אוג 142012
 
תקנון אקדמי
תקנון אקדמי
תקנון אקדמי - נוסח מאושר 5-4-2020.pdf
תקנון העסקה לסגל אקדמי בכיר
תקנון העסקה לסגל אקדמי בכיר
תקנון העסקה סגל בכיר- מעודכן 24-7-19 (002).pdf
נוהל כח אדם - מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
נוהל כח אדם - מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
נוהל מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש.docx
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי.pdf
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי.pdf
נוהל שימוש ביצירות מוגנות על פי חוק זכות יוצרים
נוהל העסקת מתרגלי עורף-החל מתשפ"ב
נוהל העסקת מתרגלי עורף-החל מתשפ"ב
נוהל העסקת מתרגלי עורף-החל מתשפב.pdf
נוהל צבירה ניצול ופדיון של ימי מחלה-סגל אקדמי בכיר
נוהל תחקיר תאונת עבודה - לעובד-ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה - לעובד-ת
נוהל תחקיר תאונת עבודה - לעובד-ת.pdf
הצג פוסט
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
נוהל טיפול במקרה של פטירת מרצה
טיפול במקרה של פטירת מרצה.pdf
נוהל הוראה  בקורסים מקוונים
נוהל הוראה בקורסים מקוונים
נוהל הוראה בקורסים מקוונים.pdf
תוספת שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצוניים - הנחיות לסגל האקדמי הבכיר
תוספת שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצוניים - הנחיות לסגל האקדמי הבכיר
תוספת שכר בגין מענקי מחקר חיצוניים החל מתשפב.pdf
העסקת עוזרי מחקר-טופס למילוי 11.2020
העסקת עוזרי מחקר-טופס למילוי 11.2020
העסקת עוזרי מחקר-טופס למילוי 11.2020.doc
נוהל נסיעות לחול - מתוקן מיום 1.10.2019
נוהל נסיעות לחול - מתוקן מיום 1.10.2019
נוהל נסיעות לחול - נוסח מעודכן וסופי - תוקף מ- 1.10.19.pdf
Version: 7.17
תקנון מחקר יצירה והוראה
תקנון מחקר יצירה והוראה
תקנון מחקר יצירה והוראה - נוסח מתוקן מיום 11-3-20.pdf
נוהל כח אדם-העסקת קרובי משפחה
נוהל כח אדם-העסקת קרובי משפחה
נוהל העסקת קרובי משפחה במכללה 7-2015.pdf
אוג 142012
 

 

 

הסכם קיבוצי מאושר מספר 2013-7592 - סגל בכיר
הסכם קיבוצי מאושר מספר 2013-7592 - סגל בכיר
הסכם קיבוצי מאושר מספר 2013-7592 - סגל בכיר.pdf
הצג פוסט
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב
הלמן אלדובי-הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב.pdf
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית
הלמן אלדובי-הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית.pdf
הסכם קיבוצי  סגל בכיר
הסכם קיבוצי סגל בכיר
הסכם סגל בכיר חתום מאי 2019.pdf
הסכם קיבוצי סגל אקדמי זוטר מיום בתוקף מ-01.10.2021
הסכם קיבוצי סגל אקדמי זוטר מיום בתוקף מ-01.10.2021
הסכם קיבוצי סגל אקדמי זוטר מיום בתוקף מ-01.10.2021.pdf
מפגש הסבר למרצים 17.11.2021
מפגש הסבר למרצים 17.11.2021
מפגש הסבר למרצים 17.11.2021.pdf
הסכם קיבוצי סגל אקדמי בכיר 3.2020 לתקופת הקורונה
אוג 142012
 

כרטיס זה משמש כתעודה מזהה בקמפוס ספיר, השאלת ספרים בספריה ויכול לשמש גם בכניסה למעבדות עם בקרת כניסה (בבי"ס להנדסאים ולקולנוע). הכרטיס תקף לשנה אקדמית אחת בלבד.
להזמנת כרטיס מרצה לחץ כאן

 

אוג 142012
 

נוהל – השתתפות המכללה ברכישת התקן נייד

מרצה זכאי לקבל מהמכללה, אחת לכל שלוש שנים בתקופת היותו חבר הסגל האקדמי הבכיר של המכללה, השתתפות בעלות רכישת מחשב נייד לצורך עבודתו במכללה, בכפוף לתנאים המפורטים בנוהל. קרא עוד

תהליך מימוש הסדר ניידים למרצים 

מסמך המתאר את אפשרויות הרכישה למחשבים ניידים למרצי המכללה. קרא עוד…

טופס בקשה להשתתפות המכללה ברכישת התקן נייד 

יש להדפיס את הטופס, למלא אותו ולהגישו חתום ליפית סטנף מאגף IT. קרא עוד

ינו 142013
 

עובדים יקרים שלום,

אנו שמחות להציג בפניכם  את אתר משאבי אנוש ושכר- האתר יתעדכן על ידנו באופן קבוע ויאפשר לכלל הסגל (כולל מי שאינו חשוף לפורטל המינהלי) להתעדכן בחדשות,לקבוע פגישות  עם נציגי הביטוחים והיועצים, ,ליהנות מהטבות, לרענן נהלים ולהוריד טפסים רלוונטיים.   

מטרת האתר :  יצירת  שקיפות והנגשת המידע לכלל עובדים.

באפשרותכם להירשם באתר עצמו לעדכוני האתר שישלחו מעת לעת .

נשמח לחוות דעתכם ולתחומים ומידע נוסף בהם תהיו מעוניינים .

בברכה,

מחלקת משאבי אנוש ושכר

ינו 052016
 
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2021
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2021
גליון מספר 16 חודש ספטמבר 2021pub.pdf
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2020
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2020
גליון מספר 13 חודש ספטמבר 2020.pdf
HR ברשת - ידיעון דצמבר 2020
HR ברשת - ידיעון דצמבר 2020
גליון מספר 14 חודש דצמבר 2020.pdf
HR ברשת - ידיעון אפריל 2021
HR ברשת - ידיעון אפריל 2021
גליון מספר 15 מעודכן חודש אפריל 2021pub.pdf
ספט 262016