category page
ספט 262016
 
ינו 052016
 
HR ברשת- ידיעון ינואר 2023
HR ברשת- ידיעון ינואר 2023
גליון מספר 19חודש ינואר 2023 - מעודכן.pdf
HR ברשת - ידיעון יולי 2022
HR ברשת - ידיעון יולי 2022
גליון מספר 18חודש יולי 2022pub.pdf
HR ברשת - ידיעון פברואר 2022
HR ברשת - ידיעון פברואר 2022
גליון מספר 17 חודש פברואר 2022pub.pdf
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2021
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2021
גליון מספר 16 חודש ספטמבר 2021pub.pdf
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2020
HR ברשת - ידיעון ספטמבר 2020
גליון מספר 13 חודש ספטמבר 2020.pdf
HR ברשת - ידיעון דצמבר 2020
HR ברשת - ידיעון דצמבר 2020
גליון מספר 14 חודש דצמבר 2020.pdf
HR ברשת - ידיעון אפריל 2021
HR ברשת - ידיעון אפריל 2021
גליון מספר 15 מעודכן חודש אפריל 2021pub.pdf
ינו 142013
 

עובדים יקרים שלום,

אנו שמחות להציג בפניכם  את אתר משאבי אנוש ושכר- האתר יתעדכן על ידנו באופן קבוע ויאפשר לכלל הסגל (כולל מי שאינו חשוף לפורטל המינהלי) להתעדכן בחדשות,לקבוע פגישות  עם נציגי הביטוחים והיועצים, ,ליהנות מהטבות, לרענן נהלים ולהוריד טפסים רלוונטיים.   

מטרת האתר :  יצירת  שקיפות והנגשת המידע לכלל עובדים.

באפשרותכם להירשם באתר עצמו לעדכוני האתר שישלחו מעת לעת .

נשמח לחוות דעתכם ולתחומים ומידע נוסף בהם תהיו מעוניינים .

בברכה,

מחלקת משאבי אנוש ושכר

אוג 142012
 

נוהל – השתתפות המכללה ברכישת התקן נייד

מרצה זכאי לקבל מהמכללה, אחת לכל שלוש שנים בתקופת היותו חבר הסגל האקדמי הבכיר של המכללה, השתתפות בעלות רכישת מחשב נייד לצורך עבודתו במכללה, בכפוף לתנאים המפורטים בנוהל. קרא עוד

תהליך מימוש הסדר ניידים למרצים 

מסמך המתאר את אפשרויות הרכישה למחשבים ניידים למרצי המכללה. קרא עוד…

טופס בקשה להשתתפות המכללה ברכישת התקן נייד 

יש להדפיס את הטופס, למלא אותו ולהגישו חתום ליפית סטנף מאגף IT. קרא עוד

אוג 142012
 

כרטיס זה משמש כתעודה מזהה בקמפוס ספיר, השאלת ספרים בספריה ויכול לשמש גם בכניסה למעבדות עם בקרת כניסה (בבי"ס להנדסאים ולקולנוע). הכרטיס תקף לשנה אקדמית אחת בלבד.
להזמנת כרטיס מרצה לחץ כאן

 

אוג 142012
 

 

הסכם קיבוצי מאושר מספר 2013-7592 - סגל בכיר
הסכם קיבוצי מאושר מספר 2013-7592 - סגל בכיר
הסכם קיבוצי מאושר מספר 2013-7592 - סגל בכיר.pdf
הצג פוסט
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב
הלמן אלדובי-הסכם ברירת מחדל מכללת הנגב.pdf
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית
הלמן אלדובי הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית
הלמן אלדובי-הסכם ברירת מחדל מכללה אקדמית.pdf
הסכם קיבוצי  סגל בכיר
הסכם קיבוצי סגל בכיר
הסכם סגל בכיר חתום מאי 2019.pdf
הסכם קיבוצי סגל אקדמי זוטר מיום בתוקף מ-01.10.2021
הסכם קיבוצי סגל אקדמי זוטר מיום בתוקף מ-01.10.2021
הסכם קיבוצי סגל אקדמי זוטר מיום בתוקף מ-01.10.2021.pdf
מפגש הסבר למרצים 17.11.2021
מפגש הסבר למרצים 17.11.2021
מפגש הסבר למרצים 17.11.2021.pdf
הסכם קיבוצי סגל אקדמי בכיר 3.2020 לתקופת הקורונה
הסבר תלוש שכר ראשון - סגל עמית
הסבר תלוש שכר ראשון - סגל עמית
הסבר לתשלוש שכר ראשון-סגל עמית.pdf
הסבר תלוש שכר ראשון - מרצה מן החוץ
הסבר תלוש שכר ראשון - מרצה מן החוץ
הסבר לתשלוש שכר ראשון-מרצה מן החוץ.pdf
אוג 142012
 
תקנון אקדמי
תקנון אקדמי
תקנון אקדמי - נוסח מאושר 5-4-2020.pdf
נוהל כח אדם-זכאות חברי הסגל האקדמי הבכיר להשתתפות המכללה בשכר לימוד בגין לימודי בני משפחותיהם במוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל
תקנון העסקה לסגל אקדמי בכיר
תקנון העסקה לסגל אקדמי בכיר
תקנון העסקה סגל בכיר- מעודכן 23-11-22.pdf
 2023 נוהל מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
2023 נוהל מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
נוהל מתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש-פברואר 2023.pdf
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
קוד אתיקה אקדמית לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי.pdf
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי
תקנון משמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי.pdf
נוהל שימוש ביצירות מוגנות על פי חוק זכות יוצרים
נוהל העסקת מתרגלי עורף-החל מתשפ"ג
נוהל העסקת מתרגלי עורף-החל מתשפ"ג
נוהל העסקת מתרגלי עורף-החל מתשפג.pdf
נוהל צבירה ניצול ופדיון של ימי מחלה-סגל אקדמי בכיר
נוהל הוראה  בקורסים מקוונים
נוהל הוראה בקורסים מקוונים
נוהל הוראה בקורסים מקוונים.pdf
תוספת שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצוניים - הנחיות לסגל האקדמי הבכיר
תוספת שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצוניים - הנחיות לסגל האקדמי הבכיר
תוספת שכר בגין מענקי מחקר חיצוניים החל מתשפב.pdf
העסקת עוזרי מחקר-טופס למילוי 11.2020
העסקת עוזרי מחקר-טופס למילוי 11.2020
העסקת עוזרי מחקר-טופס למילוי 11.2020.pdf
נוהל נסיעות לחול - מתוקן מיום 1.10.2019
נוהל נסיעות לחול - מתוקן מיום 1.10.2019
נוהל נסיעות לחול 23.10.22_.pdf
Version: 7.17
תקנון מחקר יצירה והוראה
תקנון מחקר יצירה והוראה
תקנון מחקר יצירה והוראה - נוסח מתוקן מיום 11-3-20.pdf
נוהל כח אדם-העסקת קרובי משפחה
נוהל כח אדם-העסקת קרובי משפחה
נוהל העסקת קרובי משפחה במכללה 7-2015.pdf
נוהל טלפונים ניידים מתוקן  04.9.22
נוהל טלפונים ניידים מתוקן 04.9.22
4.9.22 נוהל טלפונים ניידים מתוקן - לפרסום -.pdf
Version: 1.22
אוג 142012
 
טופס בקשה לאישור השתלמות ממושכת - סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר.pdf
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום 6.2020.docx
הצג פוסט
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ.docx
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
בקשה לעבודה נוספת לקראת תשפב-סגל אקדמי במינוי.pdf
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
נוהל הפחתת הוראה תשלום תגמול בגין קורס חדש.pdf
שאלון לעובדים - העסקת עובדים בעלי מוגבלויות
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח.doc
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי.pdf
ערכה לסגל אקדמי בכיר
ערכה לסגל אקדמי בכיר
ערכת קליטה סגל במינוי.pdf
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב בתלוש השכר - מכללה אקדמית
____בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב- מכללה אקדמית.pdf
ערכת קליטה למרצה ומתרגל פרונטאלי חדש+ סגל עמית חדש תשפ"ג
ערכת קליטה לבודקי מטלות תשפ"ג
ערכת קליטה לבודקי מטלות תשפ"ג
ערכת קליטה לבודקי מטלות תשפ-ג.pdf
ערכת קליטה למורה חיצוני במכינה הקדם אקדמית
ערכת קליטה למורה חיצוני במכינה הקדם אקדמית
ערכת קליטה למורה חיצוני במכינה.pdf