מרץ 062017
 
דרישה פנימית וחיצונית לרכז/ת לענייני סטודנטים למחלקות להנדסה וכימיה ומדעי החיים
דרוש-ה ממ רכז-ת משאבי אנוש ושכר
דרוש-ה ממ רכז-ת משאבי אנוש ושכר
דרוש-ה ממ רכז-ת משאבי אנוש ושכר.pdf
דרישה פנימית וחיצונית לאיש צוות לוגיסטי (אב בית)
דרוש-ה ממ כלכלן-ית ראשי-ת- המכללה האקדמית ספיר
דרוש-ה ממ מנהלת תכנית שער לאקדמיה
דרוש-ה ממ מנהלת תכנית שער לאקדמיה
דרוש-ה ממ מנהלת תכנית שער לאקדמיה.pdf