מרץ 062017
 
דרישה פנימית וחיצונית לרכז/ת פיתוח עסקי ושותפויות למרכז הטכנולוגי להנדסאים
דרישה פנימית וחיצונית לרכז/ת קריירה למרכז לפיתוח קריירה
דרישה חיצונית למ"מ מזכיר/ה לוועדת משמעת
 דרישה חיצונית למ"מ עובד/ת ארכיון