single סקר שביעות רצון שירותי מזכירות ומנהלה » מכללת ספיר - משאבי אנוש
ספט 152013
 

מרצים/ות יקרים/ות שלום,

במטרה לבחון את רמת השירות המנהלי לסגל ההוראה ,נודה על מענה לסקר הבא.

הסקר אורך דקות ספורות והינו אנונימי, ובשום מקרה לא ניתן לזהות את המשיבים.

 

על מנת לחזק ולשפר את הממשקים- דעתכם חשובה לנו!

למענה על הסקר לחץ/י כאן:

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_01g4NXLdxm1Mguh

בברכה ,ובתודה מראש על שיתוף הפעולה,

מחלקת משאבי אנוש ושכר

המכללה האקדמית ספיר