single ביטוח בריאות-נותרו יומיים להצטרפות ללא הצהרת בריאות ללא חיתום רפואי וללא תקופת אכשרה (למעט החזרים בתקופת הריון ולידה) » מכללת ספיר - משאבי אנוש
ינו 292013
 

לתשומת לבכם,

נותרו יומיים בלבד להצטרפות ללא הצהרת בריאות ,ללא חיתום רפואי וללא תקופת אכשרה (למעט החזרים בתקופת הריון ולידה)

ממומלץ בחם לא להתמהמה ולקבוע פגישה למחר לתאום פגישה : 050-7551516 איזל.

 במידה ויהיו מספיק פונים-איזל יגיע מחר.

במידה וישנם עובדים המעוניינים להיפגש בת"א- אנא תאמו עם זאת איזל.