single דרוש/ה מזכירה לענייני סטודנטים במחלקה לשכ"ל ורישום » מכללת ספיר - משאבי אנוש
ינו 142013
 

לעובדים שלום,

להלן קישור למסמך המפרט את הדרישות אודות התפקיד שבנדון:

 

דרוש/ה מזכירה לענייני סטודנטים במחלקה לשכ"ל ורישום

 

רשאים להגיש מועמדות עובדים השוהים בתפקיד הנוכחי לפחות 3 שנים.

 

המעוניינים להגיש מועמדותם יעשו זאת עד לתאריך 31/1/2013 בשעה 12:00 באמצעות המייל המצוין במסמך.

 

הצלחה לכולם,