single עובדים מצטיינים » מכללת ספיר - משאבי אנוש
אוג 132012
 

לכל עובדי המכללה שלום רב,

כפי שבישרנו, אנו מתחילים השנה במסורת בחירת עובד/ת מנהלי/ת מצטיין/ת במכללה.

טקס בחירת עובד/ת מצטיינ/ת ייערך בתאריך 21.03.13 בשעה 11:00 בצמידות להרמת כוסית לחג הפסח

למידע על הרכב הועדה ותהליך הבחירה, אתם מוזמנים לעיין בקישור: http://w3.sapir.ac.il/minhala/Oved.pdf

 

בברכה ובהצלחה,

מיכל דביר

רכזת הועדה לבחירת עובד/ת מנהלי/ת מצטיין/ת