מצב חרום נגיף קורונה

 

הודעה מאגף משאבי אנוש ושכר – ערוצי סיוע בעניין נגיף הקורונה לפרטים לחץ כאן

אתם שאלתם אנחנו עונים – ריכוז שאלות ותשובות לפרטים לחץ כאן

שאלות ותשובות בעקבות נגיף הקורונה בנושא ביטוח "קלי בריאות" לפרטים לחץ כאן

גילוי דעת שאלות ותשובות של הממונה על השכר לפרטים לחץ כאן

מידע ליוצאים לחל"ת למעוניינים להגיש תביעה לדמי אבטלה לפרטים לחץ כאן

הקלות בהליך עריכת תיאום מס ליוצאים לחל"ת הזכאים לדמי אבטלה לפרטים לחץ כאן

הבהרות לדירוג מינהלי מיום 18.3.2020 לעניין הסכם קיבוצי לפרטים לחץ כאן

הבהרות לדירוג מינהלי מיום 22.3.2020 לפרטים לחץ כאן

הבהרות לדירוג מינהלי מיום 24.3.2020 לעניין דמי מחלה לפרטים לחץ כאן

הבהרות לדירוג המינהלי שנמצא בחופשה (קבוצה 3) – הסכם קיבוצי מיום 19.4.2020 לפרטים לחץ כאן

הארכת תוקף אישור עבודה מהבית למורשים עד לתאריך 30.4.2020 לפרטים לחץ כאן

הבהרות לדירוג מינהלי מיום 27.9.2020 לעניין הנחיות לתקופת סגר חגי תשרי לפרטים לחץ כאן

הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי 11.2020 לפרטים לחץ כאן

הנחיות למורשים לעבוד מהבית לפרטים לחץ כאן

הנחיות עבודה ליום ראשון 11/10/2020 לפרטים לחץ כאן

הנחיות עבודה לתקופה 12-18/10/2020 לפרטים לחץ כאן

הנחיות עבודה החל מיום ראשון ה- 18/10/2020 לפרטים לחץ כאן

המשך עבודה בקפסולות עד ה- 18/11/2020 לפרטים לחץ כאן

המשך אישור עבודה מהבית למורשים עד לתאריך 18/12/2020 לפרטים לחץ כאן

המשך אישור עבודה מהבית למורשים עד לתאריך 18/01/2021 לפרטים לחץ כאן

הנחיות לעובדים בתקופת הסגר השלישי לפרטים לחץ כאן

 הנחיות לעובדים סגר שלישי עדכון התקנות והארכת תוקפן לפרטים לחץ כאן

הנחיות לעובדים סגר שלישי – הארכת תוקפן של התקנות עד לתאריך 31.1.21 לפרטים לחץ כאן

הנחיות לעובדים סגר שלישי – הארכת תוקפן של התקנות עד לתאריך 7.2.21 לפרטים לחץ כאן

הנחיות עבודה והארכת תוקף אישור עבודה מהבית למורשים עד לתאריך 21/02/2021 לפרטים לחץ כאן

 רענון הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי 11.2020 לפרטים לחץ כאן

מתכונת אישור עבודה מהבית לעובדים מורשים עד ליום 31.10.2021 לפרטים לחץ כאן

כללי אישור עבודה מהבית לעובדים מורשים-הנחיות לצמצום שיעור העובדים השוהים בו זמנית במקום העבודה עד ל- 30.09.2021 לפרטים לחץ כאן

עדכון הנחיות לאישור נקודתי של עבודה מהבית למורשים-צמצום הנוכחות לתקופה שעד ליום 24.02.2022 לפרטים לחץ כאן

כללי אישור עבודה מהבית לעובדים מורשים בתוקף עד לתאריך 28-02-2022 לפרטים לחץ כאן

עדכון הנחיות לאישור נקודתי של עבודה מהבית למורשים-צמצום הנוכחות לתקופה שעד ליום  26.01.2022 לפרטים לחץ כאן

כללי אישור עבודה מהבית לעובדים מורשים – עדכון מיום  30.01.2022 לפרטים לחץ כאן

כללי אישור עבודה מהבית לעובדים מורשים – החל מיום 27.02.2022 לפרטים לחץ כאן

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות) התש"ף 2020 – הנחיות עבודה למגיעים פיזית למכללה לפרטים לחץ כאן

הודעה לעובדים שהוצאו לחופשה מאולצת בעקבות נגיף הקורונה אודות יום חמישי ה-16/4/2020 לפרטים לחץ כאן

עדכון ביניים בנושא הנחיות עבודה החל מהשבוע הבא 19.4.2020 לפרטים לחץ כאן

הערכות לתו סגול לפרטים לחץ כאן

מתווה לקראת חזרה הדרגתית לפעילות סדירה לפרטים לחץ כאן

אגרת הנחיות לעובדים להיערכות שגרת קורונה לפרטים לחץ כאן

חוזר חופשת יום העצמאות (ויום הזכרון) תש"ף – לעובדים שהוגדרו חיוניים לפרטים לחץ כאן

הסכם קיבוצי סגל אקדמי בכיר לפרטים לחץ כאן

הסכם קיבוצי סגל אקדמי זוטר לפרטים לחץ כאן

הסכם קיבוצי סגל מינהלי מכללה אקדמית ספיר לפרטים לחץ כאן

הסכם קיבוצי סגל מינהלי מכללת הנגב לפרטים לחץ כאן

הסכם קיבוצי מינהלי לתקופה שאחרי חופשת הפסח לפרטים לחץ כאן

 הסכם קיבוצי סגל אקדמי בכיר 3.2020 לתקופת הקורונה לפרטים לחץ כאן

הודעה לעיתונות – הסכם קיבוצי חדש לעובדי המגזר הציבורי בתקופת הקורונה לפרטים לחץ כאן

תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות תיקון 2 לפרטים לחץ כאן

טופס הצהרה טרם הגעה למקום העבודה – עובדים חיוניים לפרטים לחץ כאן

טופס הצהרה לעובד השוהה בבידוד לפרטים לחץ כאן

טופס הצהרה על עבודה מהבית  לפרטים לחץ כאן

היערכות לחזרה לשגרה-מכתב לעובדי ועובדות המכללה לפרטים לחץ כאן

היערכות להחלת כללי התו הירוק על עובדי המכללה וסגל המרצים לפרטים לחץ כאן

הודעה על חזרה לשגרת עבודה מלאה מהקמפוס החל מ-03.10.2021 לפרטים לחץ כאן

לאתר משרד הבריאות לחץ כאן

לאתר המוסד לביטוח לאומי לחץ כאן

לאתר שירות התעסוקה לחץ כאן

לאתר משרד האוצר לחץ כאן

לאתר משרד החינוך לחץ כאן