מצב חרום נגיף קורונה

 

הודעה מאגף משאבי אנוש ושכר – ערוצי סיוע בעניין נגיף הקורונה לפרטים לחץ כאן

אתם שאלתם אנחנו עונים – ריכוז שאלות ותשובות לפרטים לחץ כאן

הודעה בדבר תוקף הארכת תיאומי מס משנת  2019 לפרטים לחץ כאן

שאלות ותשובות בעקבות נגיף הקורונה בנושא ביטוח "קלי בריאות" לפרטים לחץ כאן

גילוי דעת שאלות ותשובות של הממונה על השכר לפרטים לחץ כאן

מידע ליוצאים לחל"ת למעוניינים להגיש תביעה לדמי אבטלה לפרטים לחץ כאן

הקלות בהליך עריכת תיאום מס ליוצאים לחל"ת הזכאים לדמי אבטלה לפרטים לחץ כאן

הבהרות לדירוג מינהלי מיום 18.3.2020 לעניין הסכם קיבוצי לפרטים לחץ כאן

הבהרות לדירוג מינהלי מיום 22.3.2020 לפרטים לחץ כאן

הבהרות לדירוג מינהלי מיום 24.3.2020 לעניין דמי מחלה לפרטים לחץ כאן

הבהרות לדירוג המינהלי שנמצא בחופשה (קבוצה 3) – הסכם קיבוצי מיום 19.4.2020 לפרטים לחץ כאן

הארכת תוקף אישור עבודה מהבית למורשים עד לתאריך 30.4.2020 לפרטים לחץ כאן

הבהרות לדירוג מינהלי מיום 27.9.2020 לעניין הנחיות לתקופת סגר חגי תשרי לפרטים לחץ כאן

הנחיות עבודה ליום ראשון 11/10/2020 לפרטים לחץ כאן

הנחיות עבודה לתקופה 12-18/10/2020 לפרטים לחץ כאן

המשך עבודה בקפסולות עד ה- 18/11/2020 לפרטים לחץ כאן

הנחיות עבודה החל מיום ראשון ה- 18/10/2020 לפרטים לחץ כאן

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות) התש"ף 2020 – הנחיות עבודה למגיעים פיזית למכללה לפרטיםלחץ כאן

הנחיות למורשים לעבוד מהבית לפרטים לחץ כאן

הודעה לעובדים שהוצאו לחופשה מאולצת בעקבות נגיף הקורונה אודות יום חמישי ה-16/4/2020 לפרטים לחץ כאן

עדכון ביניים בנושא הנחיות עבודה החל מהשבוע הבא 19.4.2020 לפרטים לחץ כאן

הערכות לתו סגול לפרטים לחץ כאן

מתווה לקראת חזרה הדרגתית לפעילות סדירה לפרטים לחץ כאן

אגרת הנחיות לעובדים להיערכות שגרת קורונה לפרטים לחץ כאן

חוזר חופשת יום העצמאות (ויום הזכרון) תש"ף – לעובדים שהוגדרו חיוניים לפרטים לחץ כאן

הסכם קיבוצי סגל אקדמי בכיר לפרטים לחץ כאן

הסכם קיבוצי סגל אקדמי זוטר לפרטים לחץ כאן

הסכם קיבוצי סגל מינהלי מכללה אקדמית ספיר לפרטים לחץ כאן

הסכם קיבוצי סגל מינהלי מכללת הנגב לפרטים לחץ כאן

הסכם קיבוצי מינהלי לתקופה שאחרי חופשת הפסח לפרטים לחץ כאן

הודעה לעיתונות – הסכם קיבוצי חדש לעובדי המגזר הציבורי בתקופת הקורונה לפרטים לחץ כאן

תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות תיקון 2 לפרטים לחץ כאן

טופס הצהרה טרם הגעה למקום העבודה – עובדים חיוניים לפרטים לחץ כאן

טופס הצהרה לעובד השוהה בבידוד לפרטים לחץ כאן

טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש אוקטובר 19/9/-18/10 לפרטים לחץ כאן

טופס הצהרה על עבודה מהבית חודש נובמבר 18/11-19/10 לפרטים לחץ כאן

לאתר משרד הבריאות לחץ כאן

לאתר המוסד לביטוח לאומי לחץ כאן

לאתר שירות התעסוקה לחץ כאן

לאתר משרד האוצר לחץ כאן

לאתר משרד החינוך לחץ כאן