single הסכם קיבוצי-סגל בכיר מיום 15/1/2013 » מכללת ספיר - משאבי אנוש
ינו 292013
 

אנו שמחים לבשר שהסכם קיבוצי מיוחד ראשון לסגל האקדמי הבכיר במכללה אושר על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר.
ההסכם הינו תולדה של משא ומתן ושיתוף פעולה פורה בין ארגון ועד הסגל האקדמי והנהלת המכללה.
תוקפו של ההסכם משנה"ל תשע"ב ועד תשע"ד והוא מסדיר את כל תנאי ההעסקה של הסגל הבכיר במכללה.
מעבר להסדרת התנאים מביא עימו ההסכם תנאים חדשים בנושאים כגון: צבירה ופדיון של ימי מחלה, גמול מצוינות, תגמול בגין מחקר, שכר לימוד לבני משפחה ועוד.

להלן קישור להסכם הקיבוצי המאושר.

בברכה,
אורנה גיגי
סמנכ"ל

הסכם קיבוצי מאושר מספר 2013-7592 - סגל בכיר
הסכם קיבוצי מאושר מספר 2013-7592 - סגל בכיר
הסכם קיבוצי מאושר מספר 2013-7592 - סגל בכיר.pdf