single דרושים » מכללת ספיר - משאבי אנוש
מרץ 062017
 
דרוש/ה מ"מ מנהל/ת אמנותי/ת לפסטיבל קולנוע דרום (החלפה לחופשת לידה)
דרוש/ה מ"מ מנהל/ת אמנותי/ת לפסטיבל קולנוע דרום (החלפה לחופשת לידה)
דרוש.ה ממ מנהל.ת אומנותי.ת לפסטיבל קולונוע דרום.pdf
דרוש/ה מ"מ רכז/ת לענייני סטודנטים לבית הספר למשפטים (החלפה לחופשת לידה)
דרוש/ה מ"מ רכז/ת לענייני סטודנטים לבית הספר למשפטים (החלפה לחופשת לידה)
דרוש.ה ממ רכז.ת לענייני סטודנטים לבית הספר למשפטים (החלפה לחופשת לידה).pdf
דרוש/ה  נציג/ת תמיכה טכנית - Help Desk לאגף טכנולוגיות מידע
דרוש/ה מ"מ רכז/ת למכינות הקדם אקדמיות (החלפה לחופשת לידה)
דרוש/ה מ"מ רכז/ת למכינות הקדם אקדמיות (החלפה לחופשת לידה)
מ.מ רכז.ת למכינות הקדם אקדמיות (החלפה לחופשת לידה).pdf
דרוש/ה רכז/ת פדגוגית לחטיבה לעברית למרכז ללימודי קדם חוץ והמשך
דרוש/ה רכז/ת פדגוגית לחטיבה לעברית למרכז ללימודי קדם חוץ והמשך
דרוש.ה רכז.ת פדגוגית לחטיבה לעברית למרכז ללימודי קדם חוץ והמשך.pdf
דרוש/ה מ"מ מנהל/ת אמנותי/ת לפסטיבל קולנוע דרום (החלפה לחופשת לידה)
דרוש/ה מ"מ מנהל/ת אמנותי/ת לפסטיבל קולנוע דרום (החלפה לחופשת לידה)
דרוש-ה ממ מנהל-ת אמנותי-ת לפסטיבל קולנוע דרום.pdf
לאגף השיווק ויחסי ציבור דרוש/ה מ"מ רכז/ת מרכז מידע, ייעוץ ורישום (החלפה לחל"ד)
לאגף השיווק ויחסי ציבור דרוש/ה מ"מ רכז/ת מרכז מידע, ייעוץ ורישום (החלפה לחל"ד)
לאגף השיווק ויחסי ציבור דרוש.ה מ.מ רכז.ת מרכז מידע, ייעוץ ורישום (החלפה לחל.ד).pdf
דרוש/ה מנהל/ת ליחידה למעורבות חברתית באגף דיקאנט הסטודנטים
דרוש/ה מנהל/ת ליחידה למעורבות חברתית באגף דיקאנט הסטודנטים
דרוש-ה מנהל-ת ליחידה למעורבות חברתית.pdf