single דרושים » מכללת ספיר - משאבי אנוש
מרץ 062017
 
קול קורא- סגל למחלקה לניהול תעשייתי ולמחלקה להנדסה שנה א'
קול קורא- למחלקה ללימודים רב תחומיים ברוח וחברה דרוש/ה אשת/ איש סגל בקרימינולוגיה
קול קורא- איש/ אשת סגל לתוכנית לתואר השני בבית הספר לעבודה סוציאלית לשנת הלימודים תשפ"ג
דרישה חיצונית לתפקיד מ"מ רכז/ת רכש ואינוונטר לאגף מנהל ושירות
דרישה חיצונית לתפקיד מ"מ רכז/ת ליחידה למעורבות חברתית