single דרושים » מכללת ספיר - משאבי אנוש
מרץ 062017
 
מרצה למבנה נתונים ויעילות אלגוריתמית - שפת C
מרצה לארגון המחשב ושפת סף (Assembly)
מרצה לתכנון מערכות בשפת C
דרישה חיצונית לתפקיד רכז/ת קורסים וסטודנטים למחלקה ללימודי הכשרה והסמכה
דרישה חיצונית לסטודנטים/ות למוקד שירות
דרישה חיצונית לסטודנטים/ות למוקד שירות
דרושים-ות סטודנטים-ות למוקד שירות - משמרת ערב.pdf
דרישה פנימית וחיצונית לתפקיד רכז/ת רישום ושימור סטודנטים
דרישה פנימית וחיצונית לתפקיד רכז/ת לענייני סטודנטים למחלקה למדעי המחשב