single אישור תושב 2013 » מכללת ספיר - משאבי אנוש
ינו 302013
 

הודעה לעובדים הגרים בישוב מזכה בהנחת מס:

לידיעתכם השנה אין הארכת אישורים ל"אישור תושב". על כן יש להזדרז ולהגיש את האישור המקורי, למדור שכר.